-2° Берово23.01.2018-12° | -2°
Битола23.01.2018-3° | 6°
Богданци23.01.2018-1° | 7°
Валандово23.01.2018-1° | 6°
Велес23.01.2018-5° | 6°
Виница23.01.2018-5° | 2°
Гевгелија23.01.2018-1° | 8°
Гостивар23.01.2018-6° | 2°
Дебар23.01.2018-6° | 5°
Делчево23.01.2018-4° | 1°
Демир Капија23.01.2018-2° | 6°
Демир Хисар23.01.2018-5° | 4°
Дојран23.01.2018-2° | 6°
Зајас23.01.2018-6° | 4°
Кавадарци23.01.2018-3° | 6°
Кичево23.01.2018-5° | 5°
Кочани23.01.2018-4° | 3°
Кратово23.01.2018-8° | 1°
Крива Паланка23.01.2018-10° | 1°
Крушево23.01.2018-5° | 3°
Куманово23.01.2018-6° | 5°
Неготино23.01.2018-3° | 6°
Охрид23.01.2018-3° | 3°
-2° Пехчево23.01.2018-12° | -2°
Прилеп23.01.2018-4° | 5°
Пробиштип23.01.2018-5° | 3°
Радовиш23.01.2018-5° | 3°
Ресен23.01.2018-4° | 5°
Свети Николе23.01.2018-5° | 5°
Скопје23.01.2018-6° | 4°
Струга23.01.2018-3° | 3°
Струмица23.01.2018-2° | 6°
Тетово23.01.2018-10° | 1°
Штип23.01.2018-4° | 4°