Битола16.01.20183° | 8°
Велес16.01.20182° | 6°
Гевгелија16.01.20183° | 8°
Гостивар16.01.20180° | 6°
Крушево16.01.20181° | 6°
Куманово16.01.20182° | 6°
Охрид16.01.20183° | 7°
Прилеп16.01.20183° | 8°
Скопје16.01.20182° | 5°
Струмица16.01.20182° | 8°
Тетово16.01.20180° | 2°
Штип16.01.20180° | 7°