Берово19.02.20180° | 2°
Битола19.02.20183° | 6°
Богданци19.02.20185° | 8°
Валандово19.02.20183° | 7°
Велес19.02.20184° | 7°
Виница19.02.20182° | 6°
Гевгелија19.02.20185° | 8°
Гостивар19.02.20180° | 3°
Дебар19.02.20182° | 6°
Делчево19.02.20182° | 6°
Демир Капија19.02.20184° | 7°
Демир Хисар19.02.20182° | 6°
Дојран19.02.20185° | 8°
Зајас19.02.20180° | 5°
Кавадарци19.02.20184° | 7°
Кичево19.02.20180° | 5°
Кочани19.02.20182° | 7°
Кратово19.02.20181° | 6°
Крушево19.02.20181° | 3°
Куманово19.02.20182° | 6°
Неготино19.02.20185° | 7°
Охрид19.02.20183° | 6°
Пехчево19.02.20180° | 2°
Прилеп19.02.20182° | 7°
Пробиштип19.02.20182° | 6°
Радовиш19.02.20182° | 6°
Ресен19.02.20181° | 5°
Свети Николе19.02.20183° | 7°
Скопје19.02.20182° | 6°
Струга19.02.20182° | 6°
Струмица19.02.20184° | 7°
Тетово19.02.20180° | 4°
Штип19.02.20183° | 7°