Берово22.10.20173° | 12°
Битола22.10.20171° | 22°
Богданци22.10.20176° | 26°
11° Валандово22.10.201710° | 25°
Велес22.10.20176° | 24°
Виница22.10.20175° | 22°
Гевгелија22.10.20176° | 26°
Гостивар22.10.20174° | 21°
Дебар22.10.20175° | 23°
Делчево22.10.20176° | 17°
Демир Капија22.10.20176° | 25°
Демир Хисар22.10.20173° | 20°
12° Дојран22.10.201711° | 26°
Зајас22.10.20171° | 20°
10° Кавадарци22.10.20178° | 24°
Кичево22.10.20172° | 21°
Кочани22.10.20175° | 23°
Кратово22.10.20176° | 15°
Крива Паланка22.10.20173° | 19°
Крушево22.10.20172° | 19°
Куманово22.10.20175° | 23°
Неготино22.10.20177° | 25°
10° Охрид22.10.20176° | 19°
Пехчево22.10.20173° | 12°
Прилеп22.10.20174° | 21°
Пробиштип22.10.20176° | 22°
Радовиш22.10.20176° | 23°
Ресен22.10.20173° | 19°
Свети Николе22.10.20175° | 23°
Скопје22.10.20177° | 22°
Струга22.10.20175° | 20°
Струмица22.10.20176° | 25°
Тетово22.10.20173° | 20°
Штип22.10.20175° | 24°